Bài 15. Biến toàn cục và biến cục bộ trong C#
|

Bài 15. Biến toàn cục và biến cục bộ trong C#

This entry is part 19 of 21 in the series Khóa học C# cơ bản

Biến toàn cục và biến cục bộ khái niệm này được sinh ra khi mà các ngôn ngữ lập trình tiến hành thu dọn bộ nhớ sau mỗi lần thực hiện hàm hoặc khối lệnh. Việc xuất hiện khái niệm này khiến đối lúc gây khó chịu đối với người học lập trình, nhưng khái…

Bài 14. Hàm đệ quy trong C#
|

Bài 14. Hàm đệ quy trong C#

This entry is part 18 of 21 in the series Khóa học C# cơ bản

Đệ quy (recursion) là một phần khá trừu tượng và cũng tương đối là khó hiểu đối với những bạn mới tiếp xúc với lập trình. Nên trong bài viết này hôm nay mình sẽ cố gắng trình bày một cách dễ hiểu nhất cho cả những bạn đã nắm bắt sơ sơ về lập…

Bài 13. Hàm trong C#
|

Bài 13. Hàm trong C#

This entry is part 17 of 21 in the series Khóa học C# cơ bản

Khái niệm hàm là khái niệm phải có trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay. Vậy hàm trong C# là gì, chức năng, cách sử dụng của nó như thế nào, mình sẽ trình bày ngay sau đây. Hàm trong C# Hàm hay thủ tục là một kiểu dữ liệu cho phép…

Bài 12. Các hàm toán thông dụng trong lớp Math C#
|

Bài 12. Các hàm toán thông dụng trong lớp Math C#

This entry is part 16 of 21 in the series Khóa học C# cơ bản

Trong bài viết ngày hôm này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số hàm toán học thường được sử dụng trong C# với lớp Math. Chi tiết về các hàm này mình sẽ giới thiệu trong phần sau của bài. Tại sao chúng ta lại sử dụng các hàm toán học ? Tính…

Bài 11.2 Các phương thức chuẩn hóa xâu trong C#
|

Bài 11.2 Các phương thức chuẩn hóa xâu trong C#

This entry is part 15 of 21 in the series Khóa học C# cơ bản

Chuẩn hóa xâu làm một việc làm tất yếu trong lập trình. Vì vậy trong bài viết này, mình sẽ liệt kê các phương thức để chuẩn hóa xâu trong C#. Chi tiết về các phương thức này mình sẽ trình bày ngay sau đây. Các phương thức dùng để chuẩn hóa xâu ký tự…

Bài 11.1 Lớp String trong C#
|

Bài 11.1 Lớp String trong C#

This entry is part 14 of 21 in the series Khóa học C# cơ bản

Ở bài học này mình sẽ trình bày chi tiết hơn về kiểu chuỗi ký tự trong C# thông qua lớp String. Trong lớp String này có những phương thức nào có thể sử dụng để khai báo thay thế cho kiểu string hay không, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu trong bài viết…

Bài 10. Ép kiểu trong C#
|

Bài 10. Ép kiểu trong C#

This entry is part 13 of 21 in the series Khóa học C# cơ bản

Trong bài học này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cách để thực hiện ép kiểu trong C#. Việc ép kiểu trong một ngôn ngữ lập trình là điều cần thiết khi bạn phải liên tục chuyển đổi qua lại giữa các kiểu giữ liệu cho tiện xử lý. Vậy trong bài viết…

Bài 9. Câu lệnh break và continue trong C#
|

Bài 9. Câu lệnh break và continue trong C#

This entry is part 12 of 21 in the series Khóa học C# cơ bản

Lệnh break và continue là hai câu lệnh thao tác với vòng lặp có thể nói vừa là duy nhất cũng như là mạnh mẽ và quan trọng nhất trong lập trình. Với 2 câu lệnh này, vòng lặp của bạn sẽ linh hoạt hơn, việc sử dụng 2 câu lệnh này cũng cho phép…

Bài 8.2 Vòng lặp while, do while trong C#
|

Bài 8.2 Vòng lặp while, do while trong C#

This entry is part 11 of 21 in the series Khóa học C# cơ bản

Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn vòng lặp while và vòng lặp do while. Đây là 2 cấu trúc lặp tiếp theo trong 4 cấu trúc có mặt trong C#. Riêng cấu trúc lặp cuối cùng là vòng lặp foreach mình sẽ trình bày trong chương mảng 1…

Bài 8.1 Vòng lặp for trong C#
|

Bài 8.1 Vòng lặp for trong C#

This entry is part 10 of 21 in the series Khóa học C# cơ bản

Trong bài viết ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một cấu trúc rất quan trọng đó là vòng lặp, trong bài viết này sẽ là vòng lặp for. Vậy cấu trúc lặp là gì ? Có bao nhiêu kiểu cấu trúc lặp, chúng ta cùng tìm hiểu trong ngày hôm…