Các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay trên thế giới
|

Các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay trên thế giới

Trong bài viết ngày hôm nay, Nguyễn Văn Hiếu xin đưa ra 10 ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới năm 2018. Bài viết này tôi sẽ dịch từ một blog nổi tiếng khác nhưng viết bằng tiếng Anh. Tôi sẽ để link ở phần cuối bài viết. Còn bây giờ là…

Nên học ngôn ngữ lập trình nào?
|

Nên học ngôn ngữ lập trình nào?

Nên học ngôn ngữ lập trình nào? Tôi nên học ngôn ngữ lập trình nào? Đây là một trong những câu hỏi phổ biến của những bạn mới bắt đầu tiếp cận về lập trình. Nhưng lạ thay, nếu bạn hỏi ai đó câu hỏi này? Bạn sẽ có ngay câu trả lời và mỗi người…

Kiểm tra số nguyên tố sử dụng C/C++ và Java
|

Kiểm tra số nguyên tố sử dụng C/C++ và Java

Phát biểu bài toán kiểm tra số nguyên tố: Cho một số nguyên x nhập từ bàn phím. Hãy kiểm tra xem số x có phải số nguyên tố hay không? Hãy cùng blog Nguyễn Văn Hiếu đi tìm đáp án nhé. Khái niệm số nguyên tố Số nguyên tố là số nguyên dương có…

Thuật toán Quick Sort – Sắp xếp nhanh
| | |

Thuật toán Quick Sort – Sắp xếp nhanh

Chào mừng các bạn quay trở lại với blog của Nguyễn Văn Hiếu. Đây là một bài viết trong series các thuật toán sắp xếp có minh họa code sử dụng ngôn ngữ lập trình C++. Ở bài viết này Nguyễn Văn Hiếu xin giới thiệu tới các bạn thuật toán sắp xếp quick sort. Một thuật toán ngay từ…

Thuật toán tìm ước chung lớn nhất trong C/C++
|

Thuật toán tìm ước chung lớn nhất trong C/C++

Trong bài viết này tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về các thuật toán tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên và minh họa code bằng ngôn ngữ C/C++. Định nghĩa ước chung lớn nhất Ước chung lớn nhất (GCD – Greatest Common Divisor) của 2 số nguyên a và b là số nguyên lớn nhất d thỏa…

Thuật toán sắp xếp bubble sort minh họa code sử dụng c++
| |

Thuật toán sắp xếp bubble sort minh họa code sử dụng c++

Chào mừng các bạn quay trở lại với blog của Nguyễn Văn Hiếu. Đây là một bài viết trong series các thuật toán sắp xếp có minh họa code sử dụng ngôn ngữ lập trình C++. Ở bài viết này Nguyễn Văn Hiếu xin giới thiệu tới các bạn thuật toán sắp xếp bubble sort. Nội dung bài viết bao…

Thuật toán sắp xếp selection sort minh họa code sử dụng c++
| |

Thuật toán sắp xếp selection sort minh họa code sử dụng c++

Chào mừng các bạn quay trở lại với blog của Nguyễn Văn Hiếu. Đây là một bài viết trong series các thuật toán sắp xếp có minh họa code sử dụng ngôn ngữ lập trình C++. Bài viết đầu tiên này Nguyễn Văn Hiếu xin giới thiệu tới các bạn thuật toán sắp xếp selection sort. Nội…

Tìm căn bậc hai không dùng sqrt – Cách tính căn bậc hai không dùng hàm
|

Tìm căn bậc hai không dùng sqrt – Cách tính căn bậc hai không dùng hàm

Tìm căn bậc hai không sử dụng hàm sqrt? Bạn nghĩ sao? Hôm nay Nguyễn Văn Hiếu quay lại cùng với một bài toán đơn giản mà phức tạp. Chắc hẳn khi học lập trình bạn nào cũng đã từng tính căn bậc hai của một số. Chắc không ai quên được tên hàm nó…

Liên hệ

Liên hệ

Mọi ý kiến đóng góp hoặc liên hệ hợp tác, quảng cáo tới Lập Trình Không Khó, bạn có thể liên hệ với mình thông qua biểu mẫu dưới đây. [sc_box] Lưu ý: Không liên hệ khi cần hỗ trợ học tập, hãy hỏi tại nhóm Lập Trình Không Khó Hãy mô tả thông điệp…