Phép toán thao tác bit trong C++ (Bitwise operation)
|

Phép toán thao tác bit trong C++ (Bitwise operation)

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các phép toán thao tác bit (bitwise operation). Trong đơn vị logic số học (nằm trong CPU), các phép toán như: cộng, trừ, nhân và chia được thực hiện ở cấp độ bit. Để thực hiện các phép toán cấp độ bit trong C++, các…

Bài 36. Đảo ngược chuỗi trong C sử dụng đệ quy

Bài 36. Đảo ngược chuỗi trong C sử dụng đệ quy

This entry is part 34 of 69 in the series Học C Không Khó

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thực hành về hàm đệ quy trong C đã học ở buổi trước. Bạn sẽ vận dùng kiến thức đã học để giải quyết bài tập đảo ngược chuỗi. Bài tập đảo ngược chuỗi trong C /* In chuỗi đảo ngược của chuỗi nhập từ bàn phím sử…

Bài 35. Kiểm tra số armstrong trong C

Bài 35. Kiểm tra số armstrong trong C

This entry is part 33 of 69 in the series Học C Không Khó

Trong bài học này, chúng ta cùng nhau đi luyện tập kiến thức về hàm bằng cách giải quyết bài tập kiểm tra số armstrong trong ngôn ngữ C/C++. Nếu bạn chưa biết tới khóa “Học C Bá Đạo”, xem bài giới thiệu khóa học tại https://blog.luyencode.net/khoa-hoc-lap-trinh-c/. Bài tập kiểm tra số armstrong Viết chương…

Bài 18. In các số nguyên tố nhỏ hơn 1000

Bài 18. In các số nguyên tố nhỏ hơn 1000

This entry is part 16 of 69 in the series Học C Không Khó

Tiếp tục là các bài tập lập trình C luyện tập kiến thức vòng lặp for. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng đi code bài tập in các số nguyên tố nhỏ hơn 1000 lên màn hình console. Nếu bạn chưa biết tới khóa học lập trình C của lập trình không khó,…

Bài tập C/C++ có lời giải PDF – Tuyển tập đề thi của các trường ĐH
| | |

Bài tập C/C++ có lời giải PDF – Tuyển tập đề thi của các trường ĐH

Chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ tới các bạn bộ bài tập C/C++ có lời giải được lưu trong file pdf. Đây là bộ đề thi bộ môn tin học của của các trường đại học sử dụng ngôn ngữ C/C++. Nếu bạn chỉ có nhu cầu download bộ “bài…