Bài tập PHP xây dựng một trang đăng nhập đơn giản

Bài tập PHP xây dựng một trang đăng nhập đơn giản

Xin chào mọi người trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một bài tập php nhỏ thôi :)). Tuy nhiên nó có võ đấy :v, đó là xây dựng một trang đăng nhập từ Form HTML bằng PHP. Mọi hệ thống đăng nhập như là Fakebook hay là những diễn đàn…