bài tập lập trình php căn bản
|

100+ Bài tập PHP có lời giải chi tiết

Chào tất cả các bạn, trong bài viết này mình xin chia sẻ tới các bạn độc giả bộ 100 bài tập PHP có lời giải. Các phần bài tập sẽ trải dài từ những bài tập căn bản nhất như xuất ra chuỗi Hello World cho đến các bài tập thao tác với cơ sở dữ liệu. Các bạn có thể tải file bằng cách truy cập vào địa chỉ khó chứa github ở dưới. Sau đó có thể clone hoặc tải file zip về hoặc cũng có thể truy cập trực tiếp vào từng thư mục trong kho chứa để làm bài tập. Theo mình nghĩ, sau khi hoàn thành những bài tập này. Không nhất thiết phải 100% thì các bạn đã nắm được php căn bản rồi. Nếu như cần bổ sung hoặc sửa chữa gì trong các bài tập thì các bạn có thể để lại phản hồi cho mình. Chúc các bạn học tập thật tốt!

Đề bài 100 bài tập PHP có lời giải

Dưới đây là link kho chứa và cấu trúc đề bài trong kho bài tập của mình. Bạn có thể download trực tiếp, hoặc sử dụng git để clone về:

[sc_download url=”https://github.com/NguyenVanHieuBlog/bai-tap-php”]Tải 100 bài tập PHP cơ bản có đáp án[/sc_download]

Nếu bạn dùng git thì có thể dùng lệnh này để download bài tập:

$ git clone https://github.com/NguyenVanHieuBlog/bai-tap-php.git

Chap 1: Bài tập PHP cơ bản

 • Hello World 
 • Operator
 • If else
 • Switch Case
 • Loop
 • Array
 • String
 • Datetime
 • Function
 • Super Global

Chap 2: Bài tập PHP về form

 • Validate
 • Sẽ bổ sung tiếp

Chap 3: Bài tập PHP về file

 • Open & Read File
 • Create & Write File
 • Delete File
 • CRUD Student Manage

Chap 4: PHP và Mysql Database

 • Connect database
 • Create table
 • Insert record
 • Update record
 • Delete record
 • Select record

Bài tập PHP có lời giải

Một số bài tập php cơ bản

 1. Xuất ra trình duyệt chuỗi ‘ Hello World ! :)) ‘
 echo('Hello World ! :))');
  
  echo('<br /> ');

  echo('<h2 style="color:lightcoral;text-align:center"> Hello World ! :)) </h2>');

  echo('<br /> ');
 1. Viết chương trình tính tuổi của tôi
/**
 * 2. Viết chương trình tung đồng xu 
 * Input : 
 *     + Coin 
 *     + Khi code được server xử lý -> Coin = rand(0,1) -> hàm rand sẽ trả về 0 hoặc 1
 *     + 0 = mặt sấp 
 *     + 1 = mặt ngửa 
 * Output:
 *     + Ngẫu nhiễn sấp hoặc ngửa
 */

$Coin = null;
$Coin = rand(0,1);

if($Coin == 0){
  echo("Sấp");
  echo ('<br /> -------------------------------------- End Ex3. <br />');

}
else {
  echo("Ngửa");
  echo ('<br /> -------------------------------------- End Ex3. <br />');

}
 1. Viết chương trình tung đồng xu
/**
 * 3. Viết chương trình tung đồng xu 
 * Input : 
 *     + Coin 
 *     + Khi code được server xử lý -> Coin = rand(0,1) -> hàm rand sẽ trả về 0 hoặc 1
 *     + 0 = mặt sấp 
 *     + 1 = mặt ngửa 
 * Output:
 *     + Ngẫu nhiễn sấp hoặc ngửa
 */

$Coin = null;
$Coin = rand(0,1);

if($Coin == 0){
  echo("Sấp");
  echo ('<br /> -------------------------------------- End Ex3. <br />');

}
else {
  echo("Ngửa");
  echo ('<br /> -------------------------------------- End Ex3. <br />');

}
 1. Tính tổng số nguyên chẵn tử 1 -> n
/**
 * 4. Tính tổng số nguyên chẵn tử 1 -> n   
 * Input : 
 *     + Khai báo n 
 * Output:
 *     + Kết quả của biểu thức S 
 * 
 * Algorithm :
 *      . Khai báo biến $n 
 *      . Khai báo biến $total = 0
 *      . Sử dụng vòng lặp for 
 *      . ở biểu thức 3 của vòng lặp for gán $i = $i + 2 
 *      . Cộng dồn biến $total với $i  
 */


$n   = 5;
$total = 0;
for ($i = 0; $i <= $n; $i += 2) {
  $total += $i;
}

echo ("<p> Kết quả của biểu thức S = 0 + 2 + .. + $n là : $total </p>");
echo ('<br /> -------------------------------------- End Ex4. <br />');
 1. Khởi tạo danh sách top 4 thần tượng được yêu thích nhất (Index Array)
$casts = [
  'Mikami Yua',
  'Takizawa laura',
  'Yui Hatano',
  'Maria Ozawa',
];

echo ('<pre>');
print_r($casts);
echo ('</pre>');
echo ('<br /> -------------------------------------- End Ex1. <br />');
 1. Xác định số phần tử của chuỗi
/**
 * 6. Xác định số phần tử của chuỗi
 */

 $laptrinhnotkho = 'Nguyenvanhieu.vn';

 /**
 * Cách 1: sử dụng hàm strlen (string length)
 */

 echo('Số phần tử của chuỗi: '.strlen($laptrinhnotkho)); 

 echo ('<br /> -------------------------------------- End Ex1. <br />');

 /**
 * Cách 2: sử dụng hàm str_plit để chuyển đổi chuỗi thành mảng và sử dụng hàm count để xác định độ dài của mảng
 */

 echo('Số phần tử của chuỗi: '.count(str_split($laptrinhnotkho))); 

 echo ('<br /> -------------------------------------- End Ex1. <br />');
 1. Xác định thời gian cách đây 29 ngày
/**
 * Xác định thời gian cách đây 29 ngày
 */

$interval = new DateInterval('P29D');
echo('<br />');
echo($now->sub($interval)->format('d - m - Y h:m:i'));
echo('<br />');

Phía trên là một số bài tập trong bộ 100 bài tập lập trình php căn bản mà mình sưu tập và xây dựng. Sắp tới mình sẽ xây dựng một số sản phẩm có thể sử dụng làm đồ án như website tin tức , web bán hàng bằng những kiến thức từ những bài tập này. Xem những bài viết của mình tại đây. Chúc các bạn độc giả của Lập Trình Không Khó học tập tốt!

Similar Posts

Subscribe
Notify of
guest
2 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments