Câu lệnh trong Javascript

Câu lệnh trong Javascript

This entry is part 3 of 35 in the series Tự học lập trình Javascript

Câu lệnh trong Javascript là gì nhỉ ? Một chương trình sẽ được tạo ra bởi các câu lệnh, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hiểu rõ  khái niệm và cách sử dụng câu lệnh trong Javascript. Câu lệnh trong Javascript: Các câu lệnh của javascript sẽ được đặt trong…