Xây dựng website chấm code trực tuyến như Luyện Code

Xây dựng website chấm code trực tuyến như Luyện Code

Xuất phát từ nhu cầu muốn xây dựng 1 website chấm code trực tuyến giống như những ông lớn Codeforces, SPOJ, CodeSingnal, … Với những bạn mới học lập trình hoặc còn kém tiếng anh, chưa có người dẫn dắt thì việc tham gia các nền tảng lớn kia sẽ gặp phải nhiều khó khăn….

Phương pháp tự học lập trình cho người mới bắt đầu
| |

Phương pháp tự học lập trình cho người mới bắt đầu

Học lập trình cho người mới bắt đầu – Một chủ đề được rất nhiều bạn sinh viên công nghệ thông tin mong muốn có được một câu trả lời thỏa đáng. Cần phải học gì để trở thành một lập trình viên giỏi? Bắt đầu học lập trình như thế nào? Bài viết này…

1000 bài tập lập trình C/C++ có lời giải của thầy Khang
| |

1000 bài tập lập trình C/C++ có lời giải của thầy Khang

Chào tất cả các bạn, trong bài viết này mình xin chia sẻ tới các bạn độc giả bộ 1000 bài tập lập trình của thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang. Bạn đọc hãy tải file đề bài về luyện tập. Sau đó hãy tham khảo lời giải bằng cách click vào từng đề bài,…

Tìm giá trị đầu tiên trong mảng có chữ số đầu tiên là chữ số lẻ

Tìm giá trị đầu tiên trong mảng có chữ số đầu tiên là chữ số lẻ

Bài toán: Hãy tìm giá trị đầu tiên trong mảng một chiều các số nguyên có chữ số đầu tiên là chữ số lẻ. Nếu trong mảng không tồn tại giá trị như vậy thì hàm sẽ trả về giá trị 0 Ví dụ: Input 21 13 53 26 Output Gia tri thoa man bai…

Liệt kê các giá trị có toàn chữ số lẻ trong mảng một chiều các số nguyên

Liệt kê các giá trị có toàn chữ số lẻ trong mảng một chiều các số nguyên

Bài toán: Hãy liệt kê các giá trị có toàn chữ số lẻ trong mảng một chiều các số nguyên. Nếu mảng không tồn tại phần tử chứa toàn số lẻ thì in ra màn hình dòng thông báo “Khong ton tai gia tri co toan chu so le”. Ý tưởng tìm giá trị có toàn…

Tìm chữ số xuất hiện ít nhất trong một mảng bằng C++

Tìm chữ số xuất hiện ít nhất trong một mảng bằng C++

Bài toán: Cho mảng một chiều các số nguyên. Hãy viết hàm tìm chữ số xuất hiện ít nhất trong mảng đã cho. Trong trường hợp có hai hay nhiều chữ số có số lần xuất hiện bằng nhau thì in ra chữ số nhỏ nhất. Ví dụ: Input: 1 12 13 23 51 Output:…

Kiểm tra các chữ số của số nguyên dương có tăng dần từ trái sang phải

Kiểm tra các chữ số của số nguyên dương có tăng dần từ trái sang phải

Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra các chữ số của một số có tăng dần từ trái sang phải bằng code C++ Giới thiệu bài toán kiểm tra số tăng giảm Đề bài: Nhập vào một số nguyên dương n. Hãy kiểm tra xem các chữ số của…

Tìm bội chung nhỏ nhất của tất cả các phần tử trong mảng

Tìm bội chung nhỏ nhất của tất cả các phần tử trong mảng

Bài toán: Cho mảng một chiều các số nguyên dương. Hãy viết chương trình tìm bội chung nhỏ nhất của một mảng các số nguyên đã cho. Bội chung nhỏ nhất là số nguyên x nhỏ nhất sao cho x chia hết cho tất cả các các phần tử trong mảng. Ví dụ: Input: 1 2…

Giải bài toán Tháp Hà Nội (Tower of Hanoi) sử dụng đệ quy trong C/C++

Giải bài toán Tháp Hà Nội (Tower of Hanoi) sử dụng đệ quy trong C/C++

Trước khi tìm hiểu cách giải bài toán tháp Hà Nội (Tower of Hanoi), mình xin nhắc lại các quy tắc của trò chơi Tháp Hà Nội này: Bài toán tháp Hà Nội (Tower of Ha Noi ) Bài toán tháp Hà Nội ( Tower of Hà Nội ) là một trò chơi toán học…