Bài 13. Hàm trong C#
|

Bài 13. Hàm trong C#

This entry is part 17 of 21 in the series Khóa học C# cơ bản

Khái niệm hàm là khái niệm phải có trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay. Vậy hàm trong C# là gì, chức năng, cách sử dụng của nó như thế nào, mình sẽ trình bày ngay sau đây. Hàm trong C# Hàm hay thủ tục là một kiểu dữ liệu cho phép…