Bài 17.1. Mảng 1 chiều trong C#
| |

Bài 17.1. Mảng 1 chiều trong C#

Tiếp tục với series C# Không Khó. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn kiến thức về mảng 1 chiều trong C#. Đây là một phần kiến thức tương đối khó chịu, dễ làm người học nản nhưng không kém phần quan trọng trong các bài toán lập trình. Chi tiết như thế nào, cùng…

Áp dụng nhân ma trận để tính số Fibonacci và lũy thừa

Áp dụng nhân ma trận để tính số Fibonacci và lũy thừa

Bài toán tính số Fibonacci và tính lũy thừa của một số là bài toán kinh điển trong lập trình. Nhưng các bài toán này ở dạng đơn giản thì sẽ vô cùng tiếp cận với các lập trình viên. Nhưng, những cách thường dùng của 2 bài tập trên thường đơn giản, thiếu chiều…

Bài 16. Tham trị và tham chiếu, từ khóa ref, out trong C#
|

Bài 16. Tham trị và tham chiếu, từ khóa ref, out trong C#

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu khái niệm tham trị, tham chiếu cùng với từ khóa ref và out trong C#. Khái niệm tham trị, tham chiếu cũng là một khái niệm mà bất cứ lập trình viên nào cũng nên nắm bắt, vì đây cũng là một khái niệm…

Bài 15. Biến toàn cục và biến cục bộ trong C#
|

Bài 15. Biến toàn cục và biến cục bộ trong C#

Biến toàn cục và biến cục bộ khái niệm này được sinh ra khi mà các ngôn ngữ lập trình tiến hành thu dọn bộ nhớ sau mỗi lần thực hiện hàm hoặc khối lệnh. Việc xuất hiện khái niệm này khiến đối lúc gây khó chịu đối với người học lập trình, nhưng khái…

Bài 12. Các hàm toán thông dụng trong lớp Math C#
|

Bài 12. Các hàm toán thông dụng trong lớp Math C#

Trong bài viết ngày hôm này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số hàm toán học thường được sử dụng trong C# với lớp Math. Chi tiết về các hàm này mình sẽ giới thiệu trong phần sau của bài. Tại sao chúng ta lại sử dụng các hàm toán học ? Tính…

Bài 11.2 Các phương thức chuẩn hóa xâu trong C#
|

Bài 11.2 Các phương thức chuẩn hóa xâu trong C#

Chuẩn hóa xâu làm một việc làm tất yếu trong lập trình. Vì vậy trong bài viết này, mình sẽ liệt kê các phương thức để chuẩn hóa xâu trong C#. Chi tiết về các phương thức này mình sẽ trình bày ngay sau đây. Các phương thức dùng để chuẩn hóa xâu ký tự…