Bài 1. Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2019
|

Bài 1. Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2019

This entry is part 2 of 21 in the series Khóa học C# cơ bản

[Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2019] Để có thể lập trình được C# .NET, Microsoft đã cung cấp cho các lập trình viên một IDE vô cùng mạnh mẽ là Visual Studio 2019, IDE này có các khả năng vượt trội làm nên thương hiệu của nó như Code Analysis, Code Cleanup, Debugger, Profiling…