Tính Đa Hình Trong Lập Trình Hướng Đối Tượng

Tính Đa Hình Trong Lập Trình Hướng Đối Tượng

This entry is part 9 of 11 in the series Hướng đối tượng C++

Trong 2 bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về tính kế thừa và thực hành làm bài tập về nó. Trong bài này, ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm 1 tính chất cũng quan trọng không kém đó là tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng nhé. Tính đa hình…