Bài tập lập trình Hướng đối tượng tổng hợp
|

Bài tập lập trình Hướng đối tượng tổng hợp

This entry is part 10 of 11 in the series Hướng đối tượng C++

Đây là bài viết cuối cùng trong Series Lập Trình Hướng Đối Tượng. Và trong bài viết này chúng ta sẽ làm một số bài tập lập trình hướng đối tượng tổng hợp nhé. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau đi làm 1 bài tập lập trình hướng đối tượng khá cơ bản: Bài…

Tính Đa Hình Trong Lập Trình Hướng Đối Tượng

Tính Đa Hình Trong Lập Trình Hướng Đối Tượng

This entry is part 9 of 11 in the series Hướng đối tượng C++

Trong 2 bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về tính kế thừa và thực hành làm bài tập về nó. Trong bài này, ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm 1 tính chất cũng quan trọng không kém đó là tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng nhé. Tính đa hình…

Bài Tập C++ Về Tính Kế Thừa
|

Bài Tập C++ Về Tính Kế Thừa

This entry is part 8 of 11 in the series Hướng đối tượng C++

Chào tất cả mọi người. Trong bài trước thì mình đã chia sẻ tới mọi người về tính kế thừa trong lập trình hướng đối tượng. Trong bài này chúng ta cùng làm một số bài tập C++ để thực hành về nó nhé Bài Tập 1 Đề bài Tạo class People gồm: Thuộc tính:…

Tính Kế Thừa Trong Lập Trình Hướng Đối Tượng

Tính Kế Thừa Trong Lập Trình Hướng Đối Tượng

This entry is part 7 of 11 in the series Hướng đối tượng C++

Xin chào tất cả mọi người, mình quay lại rồi đây. Thời gian vừa rồi mình khá bận nên không có thời gian chia sẻ tiếp với mọi người. Và hôm nay chúng ta tiếp tục tới phần tiếp theo là tính kế thừa trong lập trình hướng đối tượng nhé Tính Kế Thừa Trong…

Nạp Chồng Hàm Và Nạp Chồng Toán Tử

Nạp Chồng Hàm Và Nạp Chồng Toán Tử

This entry is part 6 of 11 in the series Hướng đối tượng C++

Chào cả nhà, lại là mình đây. Trong bài tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nạp chồng toán tử và Nạp chồng hàm là gì nhé. Ngôn ngữ C++ cho phép bạn xác định nhiều hơn một định nghĩa cho một tên hàm hoặc một toán tử trong cùng phạm vi (scope),…

Hàm Bạn Và Lớp Bạn Trong C++

Hàm Bạn Và Lớp Bạn Trong C++

This entry is part 5 of 11 in the series Hướng đối tượng C++

Chào mọi người, trong bài trước thì mình đã hướng dẫn mọi người viết một class đơn giản. Trong phần tiếp theo, chúng ta cùng đi tìm hiểu hàm bạn là gì? Lớp bạn là gì nhé? Đặt vấn đề cần truy cập dữ liệu Giả sử ta có class sinhvien có thuộc tính masinhvien…

Tạo Class Trong C++
|

Tạo Class Trong C++

This entry is part 4 of 11 in the series Hướng đối tượng C++

Chào mọi người, ở bài trước thì mình đã đưa ra định nghĩa và giải thích về lớp (class), các thành phần của lớp (class). Trong bài này thì chúng ta sẽ cùng đi làm một số thực hành bằng cách tạo các lớp (class) đơn giản nhé. Tạo class đơn giản Đề bài: Viết…

Hàm Khởi Tạo Và Hàm Huỷ

Hàm Khởi Tạo Và Hàm Huỷ

This entry is part 3 of 11 in the series Hướng đối tượng C++

Chào cả nhà Trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu một hàm thành viên rất quan trọng của lớp đó chính là hàm khởi tạo và hàm huỷ. Hàm khởi tạo (Constructor) Hàm khởi tạo là gì? Hàm khởi tạo là một hàm thành viên đặc biệt của một lớp. Nó sẽ…

Lớp Và Đối Tượng Trong C++

Lớp Và Đối Tượng Trong C++

This entry is part 2 of 11 in the series Hướng đối tượng C++

Xin chào cả nhà. Trong bài viết tiếp theo thì chùng ta sẽ cùng đi tìm hiểu các định nghĩa về lớp và đối tượng trong C++. Hiểu rõ cách truy cập và các phạm vi truy cập dữ liệu thành viên. Lớp và đối tượng trong C++ Ngôn ngữ C++ được phát triển từ…

Lập Trình Hướng Đối Tượng Là Gì?
| |

Lập Trình Hướng Đối Tượng Là Gì?

This entry is part 1 of 11 in the series Hướng đối tượng C++

Chào mọi người, đây là bài đầu tiên trong series Lập Trình Hướng Đối Tượng C++. Trong bài này chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu Lập Trình Hướng Đối Tượng là gì ? Những khái niệm và đặc điểm cơ bản của Lập Trình Hướng Đối Tượng. Nội dung các bài trong Series Phần 1:…