Hướng dẫn Flask Python – Tự học Flask Python Cho người mới
|

Hướng dẫn Flask Python – Tự học Flask Python Cho người mới

This entry is part 2 of 2 in the series Thư viện Flask

Hướng dẫn Flask Python – Tự học flask python cho người mới bắt đầu là nội dung sẽ được trình bày trong bài viết này. Đầu tiên, tôi sẽ đi giải thích chi tiết cho bạn từng dòng code của chương trình Hello World sử dụng Flask. Tiếp theo sẽ là một hướng dẫn các…

Flask python là gì? Thư viện flask trong lập trình Python
|

Flask python là gì? Thư viện flask trong lập trình Python

This entry is part 1 of 2 in the series Thư viện Flask

Flask python là gì? Có lẽ đây là câu hỏi mà nhiều bạn mới bắt đầu tìm hiểu sẽ đặt ra khi lần đầu được nghe tới từ khóa thư viện flask trong python. Trong bài viết này, Nguyễn Văn Hiếu sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về thư viện Flask trong ngôn ngữ…

Thuật toán K-Means (K-Means clustering) và ví dụ
|

Thuật toán K-Means (K-Means clustering) và ví dụ

Chào tất cả các bạn, hôm nay Nguyễn Văn Hiếu Blog sẽ trình bày về một thuật toán phân cụm dữ liệu có tên là k-means. Phần mở đầu mình sẽ giới thiệu về thuật toán phân cụm k-means. Tiếp đến mình sẽ trình bày tới ý tưởng giải quyết bài toán phân cụm với…

[Khóa học tensorflow] Bài 5 – Xây dựng mô hình Neural Network
|

[Khóa học tensorflow] Bài 5 – Xây dựng mô hình Neural Network

This entry is part 6 of 6 in the series Thư viện Tensorflow

Chào tất cả các bạn, trong bài viết này Nguyễn Văn Hiếu blog tiếp tục trình bày series về khóa học Tensorflow. Nếu bạn chưa nắm được thông tin tutorial này, bạn hãy xem bài viết giới thiệu trước tiên nhé. Bài đầu tiên sẽ mô tả chi tiết thông tin về khóa học này,…

[Khóa học tensorflow] Bài 4 – Xây dựng mô hình logistic regression
|

[Khóa học tensorflow] Bài 4 – Xây dựng mô hình logistic regression

This entry is part 5 of 6 in the series Thư viện Tensorflow

Chào tất cả các bạn, trong bài viết này Nguyễn Văn Hiếu blog tiếp tục trình bày series về khóa học Tensorflow. Nếu bạn chưa nắm được thông tin tutorial này, bạn hãy xem bài viết giới thiệu trước tiên nhé. Bài đầu tiên sẽ mô tả chi tiết thông tin về khóa học này,…

[Khóa học tensorflow] Bài 3 – Xây dựng mô hình linear regression
|

[Khóa học tensorflow] Bài 3 – Xây dựng mô hình linear regression

This entry is part 4 of 6 in the series Thư viện Tensorflow

Chào tất cả các bạn, trong bài viết này Nguyễn Văn Hiếu Blog tiếp tục trình bày series về khóa học Tensorflow. Nếu bạn chưa nắm được thông tin tutorial này, bạn hãy xem bài viết giới thiệu trước tiên nhé. Bài đầu tiên sẽ mô tả chi tiết thông tin về khóa học này, các…

[Khóa học tensorflow] Bài 2 – Các toán tử cơ bản trong Tensorflow
|

[Khóa học tensorflow] Bài 2 – Các toán tử cơ bản trong Tensorflow

This entry is part 3 of 6 in the series Thư viện Tensorflow

Chào tất cả các bạn, trong bài viết này Nguyễn Văn Hiếu Blog tiếp tục trình bày series về khóa học Tensorflow. Nếu bạn chưa nắm được thông tin tutorial này, bạn hãy xem bài viết giới thiệu trước tiên nhé. Bài đầu tiên sẽ mô tả chi tiết thông tin về khóa học này, các…

[Khóa học tensorflow] Bài 1 – Tổng quan về thư viện Tensorflow
|

[Khóa học tensorflow] Bài 1 – Tổng quan về thư viện Tensorflow

This entry is part 2 of 6 in the series Thư viện Tensorflow

Chào tất cả các bạn, trong bài viết này Nguyễn Văn Hiếu Blog tiếp tục trình bày series khóa học về thư viện Tensorflow. Nếu bạn chưa nắm được thông tin tutorial này, bạn hãy xem bài viết giới thiệu trước tiên nhé. Bài đầu tiên sẽ mô tả chi tiết thông tin về khóa học…

[Khóa học tensorflow] Bài 0 – Giới thiệu về khóa học Tensorflow
| | |

[Khóa học tensorflow] Bài 0 – Giới thiệu về khóa học Tensorflow

This entry is part 1 of 6 in the series Thư viện Tensorflow

Giới thiệu về khóa học tensorflow Chào tất cả các bạn độc giả của Nguyễn Văn Hiếu, nhận thấy hiện tại chưa có một tutorial nào tiếng Việt hướng dẫn học Tensorflow cho nên tôi đã quyết định viết tutorial này. Hiện tại, tôi đang tìm được một khóa học tensorflow rất là hay của…