Thuật toán Prim (Prim’s Algorithm)

Thuật toán Prim (Prim’s Algorithm)

This entry is part 13 of 16 in the series Cấu trúc dữ liệu

Thuật toán Prim (tiếng anh: Prim’s algorithm) là một thuật toán tham lam được dùng để tìm cây khung nhỏ nhất (Minimum Spanning Tree – MST) của một đồ thị liên thông có trọng số. Thuật toán được tìm ra vào năm 1975 và được đặt tên theo nhà nghiên cứu khoa học máy tính…

Beam search là gì? Vai trò của beam search trong NLP
| |

Beam search là gì? Vai trò của beam search trong NLP

Thuật toán beam search là một thuật toán tìm kiếm heuristic. Nó được sử dụng trong các bài toán như dịch máy, nhận dạng giọng nói, tóm tắt văn bản,… Đó là các bài toán NLP có đầu ra liên quan đến việc tạo một chuỗi các từ. Trong bài viết này, LTKK sẽ cùng…

Kiểm tra mảng tăng dần hay giảm dần C/C++

Kiểm tra mảng tăng dần hay giảm dần C/C++

Làm sao để kiểm tra mảng tăng dần hay giảm dần? Bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn gợi ý ý tưởng giải và lời giải tham khảo. Tuy nhiên, Hiếu khuyến khích các bạn đọc ý tưởng giải và tự làm trước sau đó hãy so sánh với lời giải mẫu của…