Vòng Lặp For Trong C

Bài 16. Vòng lặp for trong C

This entry is part 14 of 69 in the series Học C Không Khó

Vòng lặp for trong C là nội dung chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu trong bài học này. Vòng lặp cùng với cấu trúc if else là các cấu trúc điều khiển có trong hầu hết mọi chương trình phần mềm. Việc sử dụng vòng lặp cho phép chúng ta có thể giải quyết các công việc có sự lặp lại bằng những dòng code rất ngắn gọn. Chúng ta cùng tìm hiểu vòng lặp for ngay nhé.

Video hướng dẫn vòng lặp for trong C

Cú pháp vòng lặp for trong C

Hình ảnh dưới đây cho ta cú pháp của vòng lặp C và trình tự hoạt động của vòng lặp for.

  • B1. Khởi tạo giá trị biến lặp, chỉ thực hiện 1 lần duy nhất
  • B2. Kiểm tra điều kiện lặp, nếu điều kiện sai => Chuyển sang B5
  • B3. Thực hiện nội dung lặp ở trong thân vòng lặp
  • B4. Cập nhật giá trị biến lặp => Quay lại B2
  • B5. Kết thúc vòng lặp

Flowchart của vòng lặp for

Sơ đồ khối của vòng lặp for
Sơ đồ khối của vòng lặp for trong C

Chi tiết giải thích quy trình hoạt động của vòng lặp for có ở video bài học cũng như ví dụ dưới đây.

Code minh họa vòng lặp for trong C

Bài tập 1.

/*
In ra 3 dòng chữ “Hoc C ba dao tai Lap trinh khong kho!”
*/
Lời giải:

Kết quả chạy:

Bài tập 2.

/*
In ra các số trong [a, b] biết 0 < a <= b
*/
Lời giải:

Kết quả chạy chương trình:

Bài tập 3.

/*
Tính tổng các số trong [a, b] với 0 < a <= b
*/
Lời giải:

Kết quả chạy:

Bài tập luyện tập vòng lặp for

  1. Nhập vào số nguyên dương n, 0 < n < 10. In ra hình vuông được tạo thành bởi các ký tự “*” có kích thước n x n.
  2. Viết chương trình in ra bảng cửu chương
  3. Và vô số bài tập về vòng lặp khác có tại Luyện Code Online

Similar Posts

Subscribe
Notify of
guest
40 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments