Cài đặt thư viện graphics.h vào CodeBlocks

Cài thư viện graphics.h vào CodeBlocks? Do thư viện đồ họa graphics và winbgim không được tích hợp sẵn trong thư viện của trình biên dịchc/c++ nên ta phải tự thêm 2 thư viện trên nếu muốn sử dụng chúng. Sau đây , mình xin hướng dẫn các bạn thêm 2 thư viện đồ họa…

Bài tập sử dụng module os: tìm một tệp trong ổ đĩa và ghi dữ liệu vào nó

Bài tập sử dụng module os: tìm một tệp trong ổ đĩa và ghi dữ liệu vào nó

Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về module os mà mình đã nói ở bài trước, hôm nay mình sẽ đưa ra một bài tập nhỏ để áp dụng module os để tìm một file và ghi dữ liệu vào nó trong python. 1. Vấn đề đặt ra Giả sử tôi có một file…

Module trong python

Module trong python

Trong bài học Python này chúng ta sẽ biết cách để tạo và nhập một module trong python. Chúng ta sẽ tìm hiểu vài cách để nhập, sử dụng module tùy chỉnh cũng như module được tích hợp sẵn trong Python, mời các bạn theo dõi nhé. Module trong python là gì? Module được sử…

Hàm trong python

Hàm trong python

Trong bài viết này,Lập trình không khó sẽ cùng các bạn tìm hiểu về hàm trong python; Hàm là gì, cú pháp, thành phần và loại của hàm. Ngoài ra, bạn sẽ học cách tạo một hàm trong Python. Hàm trong python là gì? Hàm trong python  là một tập hợp các câu lệnh dùng để…