Lập Trình Hướng đối Tượng
|

Bài tập lập trình Hướng đối tượng tổng hợp

This entry is part 10 of 11 in the series Hướng đối tượng C++

Đây là bài viết cuối cùng trong Series Lập Trình Hướng Đối Tượng. Và trong bài viết này chúng ta sẽ làm một số bài tập lập trình hướng đối tượng tổng hợp nhé.

Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau đi làm 1 bài tập lập trình hướng đối tượng khá cơ bản:

Bài tập lập trình hướng đối tượng cơ bản

Bài tập xây dựng lớp Phân số

Đề bài:

Xây dựng lớp Phanso gồm:

 • Thuộc Tính: tuso, mauso.
 • Phương thức:
  • Hàm Khởi Tạo Không Tham Số, Hàm Hủy
  • Nhập , Xuất
  • Cong(), Tru(), Nhan(), Chia()

Tính Tổng, Hiệu, Tích, Thương 2 phân số obj1obj2 rồi in kết quả ra màn hình

Code xây dựng class Phân số:

Input:

Output

Bài Tập quản lý Vận động viên

Đề bài

Xây dựng lớp vận động viên VanDongVien gồm:

 • Thuộc tính: hoten (chuỗi ký tự), tuoi (số nguyên), monthidau (chuỗi ký tự), cannang (số thực), chieucao (số thực).
 • Phương thức:
  • Thiết lập không tham số.
  • Thiết lập 5 tham số
  • Hủy bỏ
  • Nạp chồng toán tử nhập >>
  • Nạp chồng toán tử xuất <<
  • Nạp chồng toán tử so sánh > (một vận động viên là lớn hơn nếu chiều cao lớn hơn,
   trong trường hợp chiều cao bằng nhau thì xét cân nặng lớn hơn)

Xây dựng chương trình chính:

 • Khai báo p là đối tượng lớp Vandongvien (sử dụng hàm thiết lập 5 tham số), hiển thị thông tin của p ra màn hình.
 • Nhập vào một mảng gồm n vận động viên.
 • Hiển thị danh sách đã nhập ra màn hình.
 • Sắp xếp mảng đã nhập theo thứ tự tăng dần, hiển thị danh sách đã sắp ra màn hình.

Lời Giải:

Input

Output

Bài Tập OOP nâng cao

Bài Tập quản lý bán vé máy bay

Đề bài

Xây dựng lớp Vemaybay gồm:

 • Thuộc tính: tenchuyen, ngaybay, giave
 • Phương thức:
  • Cấu tử
  • Hủy
  • Nhap
  • Xuat
  • getgiave() : hàm trả về giá vé

Xây dựng lớp Nguoi gồm:

 • Thuộc tính: hoten, gioitinh, tuoi
 • Phương thức:
  • Cấu tử
  • Hủy
  • Nhập
  • Xuất

Xây dựng lớp Hanhkhach (mỗi hành khách được mua nhiều vé) kế thừa lớp Nguoi bổ
sung thêm:

 • Thuộc tính: Vemaybay *ve; int soluong;
 • Phương thức:
  • Cấu tử
  • Hủy
  • Nhập
  • Xuất
  • tongtien(): trả về Tổng số tiền phải trả của hành khách

Chương trình chính: Nhập vào 1 danh sách n hành khách (n nhập từ bàn phím).
Hiển thị danh sách hành khách và số tiền phải trả tương ứng của mỗi khách hàng.
Sắp xếp danh sách hành khách theo chiều giảm dần của Tổng tiền.

Lời Giải

Input

Output

Trong bài tập lập trình hướng đối tượng số 3 này, mình có 1 lưu ý nhỏ.
Nếu không sắp xếp các hành khách theo tổng tiền, thì mình vẫn có thể khai báo ve là một con trỏ kiểu Vemaybay, nhưng khi mình thực hiện sắp xếp, mình phải đổi chỗ các ô nhớ chứa hành khách. Nếu vẫn khai báo Vemaybay *ve, nghĩa là ve sẽ được lưu trong bộ nhớ chỉ đọc, nên khi đổi chỗ sẽ gây lỗi Segmentation Fault.

Lỗi Phân Đoạn - Bài Tập C++

Bạn có thể xem thêm về lỗi này tại đây

Bài tổng hợp các bài tập lập trình hướng đối tượng từ cơ bản đến nâng cao của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Chào mọi người, và có thể sẽ hẹn gặp lại mọi người trong một dịp gần nhất.


Các bạn có thể xem thêm lời giải và các bài tập lập trình hướng đối tượng khác tại:

 1. Bài tập lập trình C
 2. Bài tập lập trình hướng đối tượng C++

Similar Posts

Subscribe
Notify of
guest
2 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments