bài tập javascript

Bài tập javascript 14 – Viết hiệu ứng chuyển slide nâng cao phần 1

bài tập javascript 14 này, chúng ta sẽ tiếp tục với hiệu ứng chuyển slide nhưng mà nâng cao hơn một tí. Với những bài trước thì ứng với mỗi slide sẽ có một nút. Trong bài tập này chỉ với hai nút next và back chúng ta sẽ chuyển hết các slide. Okê mình xin được bắt đầu bài viết.

chuyển slide

Kiến thức cần có:

 1. Biến
 2. Câu lệnh if – else
 3. Vòng lặp for
 4. Mảng
 5. Hàm
 6. Event
 7. HTML DOM
 8. HTML DOM previousElementSibling Property

Bài tập javascript 14 – Viết hiệu ứng chuyển slide nâng cao phần 1

Mô tả bài tập: Click vào nút next chuyển đến slide tiếp theo, click vào nút back quay lại slide trước đó. Kiểu như bấm vào một album ảnh để xem ấy sẽ có 2 cái nút cho chúng ta xem những ảnh tiếp theo, nó là vậy.

Demo:

Click vào bài tập js 14 để xem kết quả.

Mình sẽ code và giải thích chi tiết ở ngay phía sau.

Code: html

Code: css

Code js:

Kết quả:

bài tập javascript

File js:

 • Thứ nhât là chúng ta sẽ truy xuất phần tử của từng nút và mảng tất cả slide , xác định vị trí của slide cuối cùng sẽ bằng độ dài của mảng trừ 1
 • Tạo một biến chuyển slide = function anonymous để tí nữa thêm sự kiện click cho nút back trong bài thì mình đặt tên biến là nuttrai sẽ gọi tơi biến này. Nó sẽ thực hiện các câu lệnh trong function anonymous gán cho biến này.
 • Chúng ta chỉ cần tạo một function sau đó x2 lên và sửa một tí làm vậy sẽ đỡ mệt hơn, nhưng mình khuyển khích là nên tự viết cả hai hàm.
 • Đến đây thì các bạn quay lại đọc chú thích trong code nha, mình đã chú thích khá chi tiết 😀

Okê xong rồi đấy ! Vậy là mình đã xử lý xong Bài tập javascript 14 – Viết hiệu ứng chuyển slide nâng cao phần 1. Mình sẽ quay trở lại với bài tập khác. Mình xin được kết thúc bài viết tại đây.

Xem bài viết tiếp theo tại đây.

Similar Posts

Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments