Bài tập SQL giải đề thi tuyển lập trình viên của FPT FSOFT

40
8729
This entry is part 5 of 7 in the series Thực hành SQL
78 / 100

Xin chào mọi người mình là anonymous-4 :D, ở loạt bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm tất cả các dạng bài tập SQL. Dưới đây là đề thi tuyển sinh lập trình viên môn SQL Sever của FPT FSOFT. Như mọi khi thôi mình sẽ băt đầu làm luôn 😀

bài tập sql

Bài tập SQL

BÀI 1. Cho một hệ thống cho phép cá nhân hoặc tổ chức (gọi chung là nhà cung cấp) đăng ký cho thuê phương tiện giao thông công cộng có lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ như sau:

Bài tập sql

Script tạo các bảng và dữ liệu demo (Cảm ơn bản Hùng đã chia sẻ):

 

Minh họa dữ liệu của các bảng

bài tập sql

bài tập sql

 

bài tập

A. Sử dụng SSMS để tạo lập và nhập dữ liệu cho CSDL trên theo đoạn lệnh dưới đây:
B. Chỉ sử dụng 01 lệnh SQL trả lời các yêu cầu sau:

Cài đặt dữ liệu

Câu 1: Hãy tự định nghĩa kiểu dữ liệu cho các cột, sau đó tạo đầy đủ lược đồ cơ sở dữ liệu
quan hệ như mô tả ở trên.

Câu 2: Nhập toàn bộ dữ liệu mẫu đã được minh họa ở trên vào cơ sở dữ liệu

Truy Vấn

Câu 3: Liệt kê những dòng xe có số chỗ ngồi trên 5 chỗ

Câu 4: Liệt kê thông tin của các nhà cung cấp đã từng đăng ký cung cấp những dòng xe
thuộc hãng xe “Toyota” với mức phí có đơn giá là 15.000 VNĐ/km hoặc những dòng xe
thuộc hãng xe “KIA” với mức phí có đơn giá là 20.000 VNĐ/km

Câu 5: Liệt kê thông tin toàn bộ nhà cung cấp được sắp xếp tăng dần theo tên nhà cung
cấp và giảm dần theo mã số thuế

Câu 6: Đếm số lần đăng ký cung cấp phương tiện tương ứng cho từng nhà cung cấp với
yêu cầu chỉ đếm cho những nhà cung cấp thực hiện đăng ký cung cấp có ngày bắt đầu
cung cấp là “20/11/2015”

Câu 7: Liệt kê tên của toàn bộ các hãng xe có trong cơ sở dữ liệu với yêu cầu mỗi hãng xe
chỉ được liệt kê một lần

Câu 8: Liệt kê MaDKCC, MaNhaCC, TenNhaCC, DiaChi, MaSoThue, TenLoaiDV, DonGia,
HangXe, NgayBatDauCC, NgayKetThucCC của tất cả các lần đăng ký cung cấp phương
tiện với yêu cầu những nhà cung cấp nào chưa từng thực hiện đăng ký cung cấp phương
tiện thì cũng liệt kê thông tin những nhà cung cấp đó ra

Câu 9: Liệt kê thông tin của các nhà cung cấp đã từng đăng ký cung cấp phương tiện
thuộc dòng xe “Hiace” hoặc từng đăng ký cung cấp phương tiện thuộc dòng xe “Cerato”

Câu 10: Liệt kê thông tin của các nhà cung cấp chưa từng thực hiện đăng ký cung cấp
phương tiện lần nào cả.

ĐÁP ÁN:

Mình sẽ làm từ câu 3 trở đi nha, câu 1 và câu 2 bỏ wa !!!

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Câu 6:

Câu 7:

Câu 8:

 

Câu 9:

Câu 10:

Ok xong :D, mình đã làm xong cái bài tập sql này. Không khó nhưng hoa hết cả mắt @@. Mình sẽ làm các đề tiếp theo ở bài viết sau. Mình xin được dừng bài viết tại đây.

Xem bài viết tiếp theo tại đây.

Cho đi kiến thức bạn đang có là cách tuyệt vời để nâng cao trình độ của bản thân!
Subscribe
Notify of
guest
40 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments