lớp abstract trong java

Constructor trong java

This entry is part 23 of 31 in the series Tự học lập trình Java

Giới thiệu về constructor trong java: constructor là một dạng đặc biệt của phương thức. Nó được gọi tại thời điểm khởi tạo đối tượng  dùng để khởi tạo các giá trị cho thuộc tính của đối tượng.

Đặc điểm của constructor:

  • Constructor không có kiểu trả về tường minh
  • Constructor phải có tên giống với tên lớp
  • Nếu ta không có constructor trong một lớp, trình biên dịch sẽ tự tạo ra một constructor mặc định trong lớp đó.

Constructor mặc định

Constructor mặc định là constructor không có tham số.

Ở ví dụ trên ta đã khởi tạo một đối tượng Bike và constructor được gọi.

Lưu ý: Nếu lớp không có constructor thì trình biên dịch tự động tạo ra một constructor mặc định nhằm khởi tạo các giá trị mặc định (0, null ) cho các thuộc tính của lớp.

Cùng xem ví dụ sau

Mặc dù trong lớp Bike không có constructor nhưng khi biên dịch chương trình sẽ tự tạo ra một constructor mặc định. Constructor này có tác dụng khởi tạo các giá trị mặc định cho các thuộc tính của lớp Bike.

Constructor overloading trong java

Constructor overloading là một kĩ thuật dùng thường dùng. Bạn có thể dùng nhiều constructor để khởi tạo nhiều hay ít thuộc tính. Chương trình sẽ phân biệt các constructor và tự động gọi đến constructor thích hợp. Các constructor này phân biệt bởi số lượng và kiểu của các thuộc tính.

Cùng xem ví dụ sau.

Sau khi chạy ta có kết quả

Lưu ý:

  • Các bạn làm như thế này là sai vì khi khởi tạo các bạn truyền vào tham số thứ hai kiểu String nhưng chương trình không thể phân biệt chuỗi đó là name hay giới tính. Vậy nên chương trình sẽ biên dịch lỗi.
  • Mình khuyến khích các bạn nên tạo một constructor mặc định ( không có tham số đầu vào ).

Bài viết mình đến đây là kết thúc. Cám ơn các bạn đã theo dõi !

Similar Posts

Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments