Kiểu dữ liệu trong C - Học c bá đạo

Bài 5. Kiểu dữ liệu trong C

This entry is part 5 of 69 in the series Học C Không Khó

Bài số 5 trong khóa học “học c bá đạo” chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các kiểu dữ liệu trong C. Qua bài học này các bạn sẽ nắm được các kiến thức sau:

  • Ngôn ngữ C có những kiểu dữ liệu nào?
  • Cách khai báo kiểu dữ liệu trong C?
  • Phạm vi/ kích thước các kiểu dữ liệu trong C
Bài 5. Kiểu dữ liệu trong C
Các kiểu dữ liệu trong C, nguồn ảnh: codeforwin.org

Riêng với kiểu dữ liệu người dùng định nghĩa (User defined type) chúng ta sẽ học sau nhé.

Video bài học kiểu dữ liệu

Chi tiết nội dung bài học kiểu dữ liệu trong C, bạn vui lòng xem video bài học dưới đây.

Kiểu số nguyên

Type Kích thước Phạm vi giá trị
char 1 byte -128 to 127 hoặc 0 to 255
unsigned char 1 byte 0 tới 255
signed char 1 byte -128 tới 127
int 2 or 4 bytes -32,768 tới 32,767 hoặc -2,147,483,648 tới 2,147,483,647
unsigned int 2 or 4 bytes 0 tới 65,535 hoặc 0 tới 4,294,967,295
short 2 bytes -32,768 tới 32,767
unsigned short 2 bytes 0 tới 65,535
long 8 bytes -9223372036854775808 tới 9223372036854775807
unsigned long 8 bytes 0 tới 18446744073709551615

Kiểu số thực

Type Kích thước Phạm vi giá trị Độ chính xác
float 4 byte 1.2E-38 to 3.4E+38 6 chữ số thập phân
double 8 byte 2.3E-308 to 1.7E+308 15 chữ số thập phân
long double 10 byte 3.4E-4932 to 1.1E+4932 19 chữ số thập phân

Kiểu ký tự

Type Kích thước Phạm vi giá trị
char or signed char 1 byte -128 to 127
unsigned char 1 byte 0 to 255

Kiểu void

Kiểu void có nghĩa là “không có giá trị”, nó không được dùng trong khai báo biến thông thường mà được sử dụng để chỉ định kiểu của các hàm không có giá trị trả về. Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về kiểu dữ liệu này trong tương lai ở các bài học về hàm, con trỏ,…

Souce code của bài học

Tham khảo thêm bài viết về phạm vi kiểu dữ liệu trong C dưới đây:

Phạm vi giá trị các kiểu dữ liệu trong C/C++

Bài tập thực hành

Tìm hiểu & giải thích về phạm vi kiểu dữ liệu: Ví dụ, tại sao kiểu char lại có phạm vi từ -128 đến 127.

Tài liệu tham khảo

  1. https://www.tutorialspoint.com/cprogramming/c_data_types
  2. https://www.studytonight.com/c/datatype-in-c.php/

Similar Posts

Subscribe
Notify of
guest
28 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments