Học C bá đạo - biến và hằng

Bài 4. Biến và hằng trong C

This entry is part 4 of 69 in the series Học C Không Khó

Biến và hằng trong ngôn ngữ C là nội dung của bài học thứ tư trong khóa học “Học C bá đạo“. Nội dung bài học có trong video dưới đây của Lập trình không khó.

Biến, hằng trong C

Bài 4. Biến và hằng trong C
Biến và hằng trong C, nguồn ảnh: trytoprogram.com

Biến trong C

Giá trị của biến có thể thay đổi bất cứ lúc nào trong suốt quá trình mà chương trình chạy. Biến được dùng để lưu trữ dữ liệu mà cần được thay đổi trong quá trình chương trình thực hiện.

Cách khai báo biến:

Hằng trong C

Là một giá trị hằng số không cho phép thay đổi trong quá trình chạy chương trình. Như vậy, chúng ta dùng hằng khi không muốn giá trị bị thay đổi trong suốt thời gian chương trình chạy.

Cách khai báo hằng:

Lưu ý:

  • Việc khai báo hằng luôn luôn phải đi kèm với khởi tạo giá trị.
  • Ngoài việc sử dụng hằng, chúng ta cũng có thể làm điều tương tự với define trong C.
  • Dù sử dụng define hay hằng thì chúng ta vẫn nên viết hoa các chữ cái + dấu _ để đặt tên hằng số.

Souce code của bài học

Bài tập thực hành

Bài học này chưa có bài tập thực hành.

 

Similar Posts

Subscribe
Notify of
guest
43 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments