Package trong java

0
3488
interface trong java
interface trong java
This entry is part [part not set] of 31 in the series Tự học lập trình Java

Package trong java là một nhóm các kiểu tương tự của các class, các package con. Java sử dụng package để tránh sự xung đột trong điều khiển truy cập các lớp.

Một package có thể chứa:

  • Một class
  • Một package con

Package trong java thường được chia thành hai loại:

  • Package được dựng sẵn.
  • Package do người dùng tự định nghĩa.

Lợi ích của việc dùng Package

  • Package cung cấp bảo vệ truy cập cho các class con.
  • Package khắc phục được việc trùng tên giữa các class.
  • Package dùng để phân loại các lớp và interface.

Cách dùng package

  • import packagename.*;
  • import packagename.classname;
  • Sử dụng tên đầy đủ.

Sử dụng packagename.*;

Với cách khai báo như thế này thì tất cả các lớp và interface của packagename này có thể truy cập. Nhưng package con của nó thì không thể truy cập.

Từ khóa import được sử dụng để truy cập các lớp và interface của gói khác từ gói hiện tại.

Ví dụ sau ta truy cập vào lớp Scanner của package util .

Lưu ý: util cũng là một package con của package java. Bạn cũng dễ dàng truy cập được lớp Scanner bằng câu lệnh import java.*;


Sử dụng packagename.classname;

Với cách khai báo như thế này thì ta chỉ dùng được classname đã khai báo mà thôi.

Ở ví dụ trên ta đã khai báo lớp Scanner bằng từ khóa import, và cũng chỉ dùng được lớp Scanner trong package java.util mà thôi.


Sử dụng khai báo đầy đủ

Nếu sử dụng cách khai báo đầy đủ thì không cần phải sử dụng từ khóa import. Nhưng mỗi khi sử dụng lớp đó thì bạn phải ghi đầy đủ các package cha của lớp nó.

Cách này thường được dùng khi hai package có tên lớp giống nhau. Ví dụ package java.util và package java.sql có chứa lớp Date.

Dưới đây là một ví dụ về khai báo đầy đủ

Bài viết của mình đến đây cũng kết thúc. Cám ơn các bạn đã theo dõi !

Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments