Tìm chữ số lớn nhất

Tìm chữ số lớn nhất của số nguyên dương

Bài viết ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm chữ số lớn nhất của số nguyên dương n nhập từ bàn phím. Nào chúng ta cùng bắt đầu thôi !

Bài toán: Tìm chữ số lớn nhất của số nguyên dương n.

  • Input

  •  
  • Output

  •  

Ý tưởng tìm chữ số lớn nhất của số nguyên dương

  • Ta sẽ khởi tạo một biến max có giá trị là 0, dùng để lưu giá trị của chữ số lớn nhất.
  • Sau đó ta sẽ dùng một vòng lặp while để lấy ra lần lượt các chữ số của số nguyên dương n. Sau đó ta so sánh các chữ số đó với giá trị max. Nếu giá trị max nhỏ hơn thì ta gán cho max giá trị của chữ số đó.
  • Sau khi xét hết các chữ số đó  thì ta tiến hành trả về giá trị của biến max. Tức là chữ số lớn nhất của số nguyên dương n.

Code tham khảo: 

Sau khi chạy ta có kết quả sau

Từ bài toán trên ta có thể mở rộng ra thành bài toán hãy đếm số lượng chữ số lớn nhất của số nguyên dương n.

Giải bài toán đếm số lượng chữ số lớn nhất của số nguyên dương 

Ý tưởng:

  • Đầu tiên ta sẽ tìm ra chữ số lớn của số nguyên dương. Như trên chúng ta đã làm rồi.
  • Khởi tạo một biến count có giá trị là 0.
  • Sau đó tiến hành lấy ra các chữ số của số nguyên dương n, so sánh với giá trị trả về của hàm numberMax. Nếu bằng thì ta tăng giá trị của biến count lên một đơn vị.

Code tham khảo:

Sau khi chạy ta có kết quả sau

Bài viết của mình đến đây là kết thúc. Cám ơn các bạn đã theo dõi !

Similar Posts

Subscribe
Notify of
guest
1 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments