các hàm toán thông dụng trong lớp math
|

Bài 12. Các hàm toán thông dụng trong lớp Math C#

This entry is part 16 of 21 in the series Khóa học C# cơ bản

Trong bài viết ngày hôm này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số hàm toán học thường được sử dụng trong C# với lớp Math. Chi tiết về các hàm này mình sẽ giới thiệu trong phần sau của bài.

Tại sao chúng ta lại sử dụng các hàm toán học ?

Tính toán trong lập trình là việc thường xuyên xảy ra, thậm chí các lập trình viên không thể tránh được điều này. Vì vậy, việc một ngôn ngữ lập trình hỗ trợ các hàm toán học có sẵn giúp ích rất nhiều cho các lập trình viên khi họ cần tính toán mà không cần phải viết lại hàm cần thiết. Ngoài ra, việc viết lại các hàm toán học sẽ gây ra một số khó khăn khi hàm viết lại đó không được chính xác cũng như là để đạt đượ tính đúng đắn của một phép tính thì đối với một số lập trình viên, trình độ toán học để có thể viết lại các hàm này vẫn còn hạn chế rất nhiều.

Sử dụng lớp Math trong C#

Lớp Math trong C# là một lớp được định nghĩa dưới dạng static. Vì vậy khi chúng ta muốn sử dụng một hàm hay một phương thức bên trong lớp này chúng ta có thể gọi trực tiếp mà không thông qua khai báo đối tượng. Cú pháp sử dụng lớp Math như sau:

Lưu ý: Các giá trị nằm trong cặp ngoặc <> là các giá trị bắt buộc phải có khi sử dụng.

Giả sử về một ví dụ chúng ta muốn tìm giá trị duyệt đối của một số trong C#.

Chương trình này cho ra kết quả là:

Hàm Abs là tên hàm để tìm giá trị tuyệt đối của một số trong C# được sử dụng với cú pháp là Math.Abs. Tham số truyền vào ở đây là -1 nên phép tính này sẽ đưa ra giá trị tuyệt đối của -1. Vậy nên đáp án xuất là 1 là hoàn toàn chính xác.

Bảng các hàm toán học thông dụng có trong lớp Math

Dưới đây mình sẽ thống kê lại các hàm toán có trong lớp math của C#. Các bạn có thể coi như đây là một bảng tra cứu trong trường hợp các bạn quên hoặc không nhớ hàm mình cần dùng.

Tên hàm Biểu thị toán học Chức năng
Abs(x) |x| Trả về giá trị tuyệt đối của x
Min(x, y) Trả về giá trị nhỏ hơn trong 2 số x, y
Max(x, y) Trả về giá trị lớn hơn trong 2 số x, y
Sqrt(x) \sqrt{x} Trả về giá trị là căn bậc 2 của x
Cbrt(x) \sqrt[3]{x} Trả về giá trị là căn bậc 3 của x
Pow(x, y) x^y Tính giá trị của x lũy thừa y
Sin(x) \sin{x} Tính giá trị sin(x) với đơn vị là radian
Cos(x) \cos{x} Tính giá trị cos(x) với đơn vị là radian
Tan(x) \tan{x} Tính giá trị tan(x) với đơn vị là radian
Ceiling(x) ⌈x⌉ Trả về giá trị làm tròn lên của số x
Floor(x) ⌊x⌋ Trả về giá trị làm tròn xuống của x
Round(x) Làm tròn số x theo quy tắc làm tròn
Exp(x) e^x Tính lũy thừa của số e
Log10(x) \log_{10}{x} Tính logarit cơ số 10 cho x
Log2(x) \log_{2}{x} Tính logarit cơ số 2 cho x
Log(x, y) \log_{y}{x} Tính logarit cơ số y cho x

 

Trên đây là toàn bộ các hàm toán thường được sử dụng nhất trong lớp Math của C#. Các giá trị đầu vào như là x hoặc y cũng phải tuân thủ theo các quy tắc toán học như lúc nào là số thực lúc nào là số nguyên. Khi gọi các hàm này các bạn phải có thêm Math. ở đằng trước để có thể thực hiện hàm.

Tổng kết

Như vậy là trong bài viết ngày hôm này mình đã giới thiệu cho các bạn các hàm toán học thông dụng trong lớp Math của C#. Ở bài học tiếp theo mình sẽ bắt đầu đi sâu vào các khái niệm hàm cũng như là khai báo hàm trong C#. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Hãy tiếp tục ủng hộ Lập trình không khó trong các bài viết tiếp theo nhé !

(ngoài ra các bạn có thể tham khảo tài liệu trên chính trang chủ của Microsoft về MathMathF).

Similar Posts

Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments