bai tap ve mang trong java

Bài tập về mảng trong java

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một số bài tập về mảng trong java, giúp các bạn sử dụng mảng một cách linh hoạt hơn.

Bài tập về mảng trong java

Bài toán: Viết chương trình nhập vào một mảng gồm n số nguyên và thực hiện các công việc sau:

  • Xuất các giá trị của mảng ra
  • Tìm min, max
  • Tìm các số nguyên tố có trong mảng
  • Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần

Hướng dẫn làm bài tập về mảng trong java

  • Xuất các giá trị của mảng: Các bạn có thể dùng một vòng for() để duyệt qua tất cả các phần tử của mảng và in chúng ra.
  • Tìm min: Các bạn có thể dùng một biến min và gán giá trị min = a[0] . Sau đó các bạn dùng vòng for() để duyệt qua tất cả các phần tử của mảng. Nếu có một phần tử thứ i bé hơn giá trị min thì chúng ta gán min = a[i] và cứ tiếp tục duyệt như vậy đến hết mảng. Tìm max cũng tương tự như vậy thôi !
  • Tìm các số nguyên tố trong mảng: Đầu tiên các bạn tạo một hàm boolean check(int n) trả về true nếu n là số nguyên tố, trả về false nếu n không phải là số nguyên tố. Sau đó thực hiện duyệt qua tất cả mảng nếu là số nguyên tố thì ta in ra màn hình.
  • Số nguyên tố là số chỉ chia hết cho 1 và chính nó. Với định nghĩa đó bạn có thể cho một vòng for() chạy từ 2 đến (n-1) chỉ cần n chia hết với bất kì số nào trong đoạn đó thì ta return false ngay. Nhưng trên thực tế các bạn chỉ cần chạy từ 2 đến sqrt( n ) mà thôi . Lưu ý số 1 không phải là số nguyên tố nhé !Với bài toán sắp xếp: Đầu tiên các bạn dùng một vòng for() chạy qua hết các phần tử của mảng. Nếu phần tử đứng sau bé hơn phần tử đứng trước thì ta thực hiện đổi vị trí giữa chúng. Như vậy sau một vòng for() chúng ta đã đưa số lớn nhất về cuối mảng ( các bạn có thể tự kiểm chứng bằng cách viết trên giấy nhé ! ). Để sắp xếp n số nguyên trong mảng thì ta cần lặp vòng for trên (n-1) lần. Vậy chúng ta sẽ cho hai vòng for() lồng nhau để thực hiện công việc trên.
  • code ở dưới thì tốt hơn hết các bạn nên làm đã. Không nên kéo vội xuống để xem nhé !

Code bài tập

Bài viết mình đến đây là kết thúc. Cám ơn các bạn đã theo dõi!

Similar Posts

Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments