cấu trúc rẽ nhánh if else trong c
|

Bài 4. Các kiểu dữ liệu trong C#

This entry is part 5 of 21 in the series Khóa học C# cơ bản

Trong bài trước, khi mình trình bày cho bạn cách để khai báo biến hoặc hằng trong C#, mình có đề cập đến phần kiểu dữ liệu trong C#. Vậy rốt cuộc kiểu dữ liệu trong C# là cái quái gì và tạo sao nó là quan trọng thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài viết sau đây.

Kiểu dữ liệu trong C#

Trong C#, kiểu dữ liệu được phân ra làm 3 loại chính như sau:

  1. Kiểu dữ liệu giá trị (kiểu này đươc phân ra làm 2 loại là kiểu dữ liệu đã được đinh nghĩa và kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa).
  2. Kiểu dữ liệu tham chiếu.
  3. Kiểu con trỏ (pointer).

kiểu dữ liệu trong c

ảnh minh họa về phân loại các kiểu dữ liệu trong C#: javatpoint

Kiểu dữ liệu giá trị

Như đã được đề cập ở bên trên, kiểu dữ liệu giá trị được phân làm 2 loại chính:

  1. Kiểu dữ liệu đã được định nghĩa. (predefined data types).
  2. Kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa (user defined data types).

Ở phần này chúng ta chỉ tìm hiểu về các kiểu dữ liệu đã được định nghĩa trong C#. Phần kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần C# OOP (hướng đối tượng với C#).

Kiểu số nguyên

Chúng ta có thể bắt gặp số nguyên ở bất cứ đâu, trong bất kì chương trình máy tính nào. Vậy nên trong mỗi một ngôn ngữ lập trình không thể thiếu các kiểu số nguyên. Dưới đây là bảng tổng hợp lại các kiểu dữ liệu số nguyên trong C#.

Kiểu số nguyên Độ lớn bộ nhớ Phạm vi giá trị
short 2 byte -32,768 tới 32,767
unsigned short 2 byte 0 tới 65,535
int 4 byte -2,147,483,648 tới 2,147,483,647
unsigned int 4 byte 0 tới 4,294,967,295
long 8 byte -9,223,372,036,854,775,808 tới 9,223,372,036,854,775,807
unsigned long 8 byte 0 tới 18,446,744,073,709,551,615

Bảng các kiểu số nguyên trong C#.

Kiểu số thực

Đã có số nguyên thì phải có số thực, trong các chương trình máy tính, số thực cũng quan trọng không kém khi người ta hay sử dụng số thực làm kết quả của một phép chia, xác suất, đánh giá (heuristic). Các giá trị kiểu số thực còn có một tên gọi khác là “số chấm phẩy động”. Dưới đây là bảng tổng hợp lạ các kiểu số thực trong C#.

Kiểu số thực Độ lớn bộ nhớ Phạm vi giá trị Độ chính xác
float 4 byte -3.4 x 1038 tới 3.4 x 1038 7 chữ số
double 8 byte ±5.0 x 10-324 tới ±1.7 x 10308 15 chữ số
decmical 16 byte (-7.9 x 1028 tới 7.9 x 1028) / 100 tới 28 28 chữ số

Bảng các kiểu số thực trong C#.

Kiểu ký tự và logic

Chúng ta bắt gặp các chữ cái mọi lúc mọi nơi và câu trả lời đúng sai mọi lúc mọi nơi. Vậy nên những kiểu chữ cái hay là các kiểu logic là vô cùng cần thiết. Dưới đây là bảng các kiểu ký tự và logic trong C#.

Kiểu dữ liệu Độ lớn bộ nhớ Phạm vi giá trị
char(kiểu ký tự) 1 byte Bao gồm các chữ cái Unicode
bool(kiểu logic) 1 byte truefalse(tương đương với đúng hoặc sai)

Bảng các kiểu ký tự và logic trong C#

Các kiểu dữ liệu khác

Ngoài các kiểu cơ bản trên như số nguyên, số thực, ký tự hay logic thì trong C# còn một số kiểu dữ liệu đã được định nghĩa sẵn khác như string, nullable, object …. (các kiểu dữ liệu này bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây) thì mình sẽ không trình bày ở bài viết này mà sẽ trình bày ở các bài sau xuyên suốt khóa học.

Tổng kết

Như vậy là thông qua bài viết này mình đã trình bày cho các bạn các kiểu dữ liệu cơ bản trong C# như số nguyên, số chấm phẩy động (số thực), các kiểu ký tự logic. Bạn có thể sử dụng bài viết này như một bảng tra cứu để thuận tiện trong quá trình học nếu như bạn không thể nhớ hết được các kiểu dữ liệu. Ở bài học sau chúng ta sẽ đi tìm hiểu các toán tử để có thể thao tác với biến hay hằng trong C#. Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết này. Hãy đồng hành cùng Lập trình không khó trong các bài viết tiếp theo nhé !

Similar Posts

Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments