avascript la gi, hoc javascript co kho khong

Window location truy cập URL của trang web

This entry is part 31 of 35 in the series Tự học lập trình Javascript

Đối tượng window location có thể được sử dụng để lấy địa chỉ trang hiện tại (URL) và chuyển hướng trình duyệt đến một trang mới. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu window location là gì ? và cách sử dụng các phương thức của đối tượng này, mình xin được bắt đầu bài viết như mọi khi 😀

window location

window location

Đối tượng location cho phép bạn truy cập URI của trang web hiện tại, bao gồm bất kỳ thông tin nào về chuỗi truy vấn, giao thức đang sử dụng và các thành phần liên quan

Các phương thức: 

  • window.location.href trả về href (URL) của trang hiện tại
  • window.location.hostname trả về tên miền của máy chủ lưu trữ web
  • window.location.pathname trả về đường dẫn và tên tệp của trang hiện tại
  • window.location.protocol trả về giao thức web được sử dụng
  • window.location.assign tải một tài liệu mới

Ví dụ: 

window.location.href

window.location.hostname

window.location.pathname

window.location.protocol

window.location.assign

Ngoài những phương thức trên thì đối tượng location còn những phương thức sau:

location.reload() Khi bạn gọi location.reload(), trình duyệt sẽ tải lại trang web từ bộ lưu trữ tạm thời (cache) chứ không tạo một yêu cầu đến máy chủ. Tuy vậy, nếu truyền vào một giá trị Boolean true vào hàm, trình duyệt sẽ nạp lại trang từ máy chủ: location.reload(true)

location.search  Trả về phần chuỗi truy vấn của URL. Giả sử rằng URL hiện  tại là
“https://blog.luyencode.net/abcd”var x = location.search;

Kết quả của x sẽ là: abcd

Trên đây là những phương thức thường được sử dụng trong đối tượng window location. Vậy là chúng ta đã hiểu đối tượng window location là gì rồi phải không ? Và chúng ta có thể sử dụng những phương thức này để truy cập xử lý URL của trang web. Mình xin được kết thúc bài viết tại đây.
Xem bài viết tiếp theo tại đây.

Similar Posts

Subscribe
Notify of
guest
2 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments