avascript la gi, hoc javascript co kho khong

Constructor trong javascript là gì ?

This entry is part 19 of 35 in the series Tự học lập trình Javascript

Xin chào mọi người 😀 Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu constructor trong javascript là gì ? Tại sao phải sử dụng constructor ? Và sử dụng như thế nào ? Và mình là anonymous-4 :v

Constructor trong javascript là gì ?

Constructor trong javascript là gì ? Tại sao phải sử dụng constructor ?

Mình sẽ giải quyết luôn hai câu hỏi này 😀

Thứ nhất constructor là gì ? Constructor là một cấu trúc khởi tạo các thuộc tính của mỗi đối tượng.

Mình sẽ đi vào ví dụ để các bạn có thể hiểu rõ nó hơn.

Phân tích ví dụ trên :

  • Khởi tạo constructor bằng function Meo gồm 3 tham số truyền vào là name,size,color
  • Dùng từ khóa this để trỏ các tham số đến chính nó
  • Tạo đối tượng MeoMun bằng từ khóa new và constructor Meo(name,size,color)
  • Tạo đối tượng MeoMiu bằng từ khóa new và constructor Meo(name,size,color)

Mình đã khởi tạo nhanh chóng 2 đối tượng và truyền giá trị cho mỗi thuộc tính một cách nhanh chóng. Để kiểm tra xem đối tượng đã được khởi tạo hay chưa chúng ta dùng hàm console.log()

console.log(MeoMun); Nó sẽ trả về một mảng gồm các thuốc tính và giá trị của đối tượng. Hoặc chúng ta có thể kiểm tra trực tiếp từng thuộc tính bằng console.log(MeoMun.name); các bạn làm tương tự với các thuộc tính và đối tượng còn lại.

Tại sao phải sử dụng constructor ?

Nếu như không sử dụng constructor để tạo vài ba đối tượng chúng ta phải làm như sau:

Gõ mệt đấy, đây mới chỉ phải tạo 3 đối tượng nếu yêu cầu 100 đối tượng thì làm sao ? Chúng ta chỉ cần khởi tạo một constructor ban đầu và sau đó tạo mỗi đối tượng trong 1 dòng lệnh, nhẹ nhàng hơn nhiều đúng không. Hơn thế nữa thì constructor sẽ làm đồng bộ dự liệu. Như kiểu chúng ta đã tạo một khuôn sẵn ấy, tránh sai sót khi truyền giá trị vào cho thuộc tính.

Ok vậy là chúng ta đã hiểu rõ về constructor, lí do phải sử dụng ? Và cách sử dụng constructor. Mình xin được kết thúc bài viết tại đây.

Xem bài viết tiếp theo tại đây.

 

Similar Posts

Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments