Popup alert trong javascript | tạo popup alert bằng html css js

Popup alert trong javascript | tạo popup alert bằng html css js

This entry is part 35 of 35 in the series Tự học lập trình Javascript

Popup alert là gì thì chúng ta đã biết rồi phải không :D. Nếu bạn nào lỡ quên thì mình nhắc nhẹ nó là hộp thông báo từ trình duyêt. Nó có các phương thức alert(), prompt() , confirm ấy, ở bài viết này thì mình sẽ đi sâu về thằng này một tí. Ngoài…

Phương thức setTimeout và setInterval trong javascript

Phương thức setTimeout và setInterval trong javascript

This entry is part 34 of 35 in the series Tự học lập trình Javascript

Phương thức setTimeout và setInterval là hai phương thức dùng để xử lý thời gian trong javascript. Xử lý như nào thì chúng ta phải đi vào tìm hiểu thôi :D. Nhẫn đạo của mình là tuy ngắn mà gọn và mình là anonymous-4 😀 Phương thức setTimeout và setInterval Hai hàm cơ bản liên…

Window History tìm hiểu về phương thức back và forward

Window History tìm hiểu về phương thức back và forward

This entry is part 32 of 35 in the series Tự học lập trình Javascript

Ở bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về đối tượng window history trong javascript. Nghe từ history làm chúng ta mường tượng nó sẽ liên quan đến lịch sử đúng không. Đúng vậy nó chính là lịch sử truy cập của trình duyệt, trình duyệt của mình thì lịch sử trắng luôn. Nên cái…

Window location truy cập URL của trang web

Window location truy cập URL của trang web

This entry is part 31 of 35 in the series Tự học lập trình Javascript

Đối tượng window location có thể được sử dụng để lấy địa chỉ trang hiện tại (URL) và chuyển hướng trình duyệt đến một trang mới. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu window location là gì ? và cách sử dụng các phương thức của đối tượng này, mình xin được bắt…

Bài tập javascript 8 – Bắt sự kiện cuộn chuột và xử lý hiệu ứng

Bài tập javascript 8 – Bắt sự kiện cuộn chuột và xử lý hiệu ứng

Ở bài tập javascript 8 này, mình và các bạn sẽ xử lý hiệu ứng khi cuộn chuột, ngoài click chuột thì sự kiện scroll cũng được dùng để xử lý nhiều vãi ra :D. Kiểu như là khi chúng ta lăn chuột thì một cái gì đó bay ra chẳng hạn. Mình xin được bắt…

Bài tập javascript 7 – Viết hiệu ứng cho menu side bar phần 3

Bài tập javascript 7 – Viết hiệu ứng cho menu side bar phần 3

Ở bài tập javascript 7 này, chúng ta sẽ làm tiếp các hiệu ứng chuyển động cho menu side bar. Mình sẽ sử dụng các thuộc tính CSS 3D transform  trong css để thực hiện bài tập này. Đã 3D thì sẽ ảo lòi rồi đúng không :D. Nhưng code trrong file js thì cũng khá đơn…

Bài tập javascript 6 – Viết hiệu ứng cho menu side bar phần 2

Bài tập javascript 6 – Viết hiệu ứng cho menu side bar phần 2

Ở bài tập javascript 6 này, chúng ta sẽ làm tiếp các hiệu ứng chuyển động cho menu side bar. Mình sẽ sử dụng thuộc tính transform:scale() trong css để làm bài tập này. Đây là một thuốc tính khá ảo diệu, mình xin được bắt đầu :D. Kiến thức cần có: Biến Mảng Hàm Event HTML…

Bài tập javascript 5 – Viết hiệu ứng cho menu side bar phần 1

Bài tập javascript 5 – Viết hiệu ứng cho menu side bar phần 1

Ở bài tập javascript 5 này, chúng ta sẽ làm các hiệu ứng chuyển động cho menu side bar. Nhìn chung thì chúng cũng khá đơn giản thôi chỉ truy xuất phần tử và thêm bớt class thôi mà, okê mình tiến hành luôn 😀 Kiến thức cần có: Biến Mảng Hàm Event HTML DOM Bài…

Bài tập javascript 2 – tạo chuyển động hai chiều với animation

Bài tập javascript 2 – tạo chuyển động hai chiều với animation

Ở bài tập javascript 2 này, chúng ta sẽ học cách tạo chuyển động hai chiều bằng animation. Trong bài tập javascript đầu tiên thì mình đã giới thiệu cách tạo chuyển động bằng transition và animation. Với transition, chúng ta có thể tạo chuyển động 2 chiều một cách dễ dàng. Nhưng animation thì ta…

Bài tập javascript – di chuyển khối div bằng nút button

Bài tập javascript – di chuyển khối div bằng nút button

Xin chào tất cả bà con 😀 trong loạt bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm thật nhiều bài tập javascript. Cụ thể ở đây là tất cả những  hiệu ứng bay lượn, ảo lòi mà các bạn thấy trên những trang web chất chơi bây giờ ấy :D, mình sẽ làm…