avascript la gi, hoc javascript co kho khong

Toán tử tăng và giảm ++ — trong javascript

This entry is part 8 of 35 in the series Tự học lập trình Javascript

Toán tử ++ — còn gọi là toán tử tăng và giảm là một loại toán tử rất dễ :D. Trong bài viết này không chỉ giới thiệu về hai loại toán tử tăng và giảm. Mình còn giới thiệu một số toán tử gán thường được sử dụng trong Javascript.

toán tử tăng và giảm

Toán tử tăng và giảm

Toán tử ++ và — được dùng để tăng hoặc giảm một số như minh họa ở đoạn mã dưới đây.

Vị trí đặt toán tử so với toán hạng sử dụng nó sẽ xác định giá trị trả về từ đoạn mã. Khi được thêm vào sau biến, như trong dòng mã thứ hai của ví dụ trên. Toán tử trả về giá trị trước khi tăng (hoặc giảm trong trường hợp tương ứng). Khi được đặt ở trước toán hạng, như ở dòng mã cuối của ví dụ trên. Toán tử trả về giá trị sau khi tăng (hoặc giảm).

Mình sẽ đi vào phân tích ví dụ trên:

  1. Gán giá trị i = 4
  2. Sử dụng toán tử i++
  3. Hiển thị ra màn hình console giá trị của i++, giá trị của i trước khi tăng
  4. Hiển thị ra màn hình console giá trị của i sau khi sử dụng toán tử i ++
  5. Sử dụng toán tử ++i
  6. Hiển thị ra màn hình console giá trị của ++i, giá trị của i sau khi tăng
  7. Hiển thị ra màn hình console giá trị của i sau khi sử dụng toán tử ++i

 

Một số toán tử gán thường sử dụng

Kí hiệu  Ví dụ  Kết quả
= x = y  x = y
+= x += y x = x + y
-= x -= y x = x – y
*= x *= y x = x * y
/= x /= y x = x / y
%= x %= y x = x % y

Ví dụ:

Bây giờ thì bạn đã hiểu và có thể sử dụng các toán tử ++ — và gán rồi đúng không.Luôn nhớ là i++ khác ++i đấy nhé. Mình sẽ sử dụng chúng rất nhiều trong các bài viết sau. Mình xin được kết thúc bài viết tại đây.

Xem bài viết sau tại đây.

Similar Posts

Subscribe
Notify of
guest
4 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments