cấu trúc rẽ nhánh if else trong c
|

Bài 2. Viết chương trình C# đầu tiên

This entry is part 3 of 21 in the series Khóa học C# cơ bản

Để có thể bắt đầu với ngôn ngữ lập trình C#, chúng ta phải biết tạo project Console Application trong Visual Studio 2019 và viết chương trình đầu tiên, hiểu được cú pháp và cấu trúc chương trình cơ bản của nó. Vậy trong bài viết ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu những vấn đề đó nhé !

Tạo mới project

Trong phần này của bài chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách để tạo project Console Appcalition, việc biết tạo project này sẽ giúp các bạn có thể viết chương trình Console cho việc học tập ngôn ngữ này.

Để tạo được project Console Application trong Visual Studio 2019 các bạn làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Các bạn hãy mở Visual Studio 2019 mà bạn đã cùng mình cài đặt ở bài trước lên, và chọn Create a new project.

tạo project trong visual studio 2019

Bước 2: Bạn tìm và chọn Console Appcalition như trong hình sau đó ấn Next.

console application

Bước 3: Bạn hãy chỉnh sửa tên project tạo vùng Project Name và chỉnh sửa vị trí đặt project ở Location. Các bạn chọn Next để tiếp tục

tạo project

Bước 4: Bạn đợi một chút để Visual Studio 2019 sẽ tạo project cho bạn và hiện ra màn hình viết code.

Viết chương trình C# đầu tiên

Sau khi mà bạn đã tạo được project trong Visual Studio 2019, các bạn viết đoạn code sau vào vùng edit code mà Visual Studio đã để sẵn cho bạn, hoặc bạn có thể mở file Program.cs để có thể code. Đây là chương trình in ra chữ Hello, World ! cơ bản.

Lưu ý: tên LTKKProject trong đoạn code trên sẽ được thay bằng tên project của bạn.

Khi mà bạn đã viết code vào trong Visual Studio xong, bạn ấn phím F5 hoặc ấn vào nút Start để tiến hành chạy chương trình. Khi chạy chương trình ta nhận được dòng chữ như sau:

Giải thích chương trình

Chúng ta đã cùng nhau chạy chương trình và xuất ra được dòng chữ Hello, World ! sau đây mình sẽ giải thích một số dòng code cho bạn và cấu trúc chương trình cơ bản trong C#.

  • Đầu tiên, cũng ở dòng đầu tiên, chúng ta có câu lệnh using câu lệnh này đươc sử dụng để khai báo các namespace được sử dụng trong chương trình. Ở đây chương trình đã khai báo cho chúng ta sử dụng namespace có tên là System, namespace này bao gồm các câu lệnh nhập xuất và một số thứ khác sẽ không được trình bày ở đây.
  • Tiếp theo ở dòng số 3, chúng ta có một câu lệnh khai báo namespace câu lệnh khai báo namespace này cũng có thể được từ khóa using gọi tới từ 1 file code khác. Nhưng trong file Program.cs namespace này sẽ tự động được gọi đầu tiên.
  • Ở dòng số 5 là câu lệnh khai báo class Program class này cũng sẽ tự được gọi và khai báo để có thể tiến hành chạy chương trình.
  • Bên trong class Program là một câu lệnh khai báo hàm, câu lệnh này khai báo một phương thức (method) tĩnh (static) và có kiểu trả về là void, hàm này có tên là Main hàm chính này cũng sẽ tự động được gọi khi chương trình được thực thi.

Tổng kết

Và như vậy là trong bài viết ngày hôm nay mình cùng các bạn đã đi tìm hiểu về cách tạo project trong Visual Studio 2019 và cách viết một chương trình C# trong Visual Studio. Ở bài học tiếp theo chúng ta sẽ tới với Chương 2 là các kiến thức cơ bản của C#, chương này sẽ giúp chúng ta tìm hiểu sâu hơn vào các chương trình xem chương trình đó gồm những thành phần gì, cấu trúc ra sao và tạo sao lại như vậy. Bài học lần này tới đây là kết thúc. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này ! Hãy tiếp tục ủng hộ Lập trình không khó trong những bài viết tiếp theo nhé !

Similar Posts

Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments