Khóa Học Lập Trình Python

Biến trong Python, có gì khác biệt với C/C++

This entry is part 6 of 29 in the series Python Không Khó

Biến trong Python – Cũng như các ngôn ngữ lập trình khác thôi, Python cũng có biến dùng để lưu giữ giá trị phục vụ cho tính toán. Nhìn chung, các khai báo và sử dụng biến trong python tương đối đơn giản. Bài học này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng biến trong Python cũng như chứng minh sự đơn giản trong sử dụng của nó so với các ngôn ngữ mà bạn đã học.

Xem toàn bộ các bài học của khóa học lập trình Python tại đây.

Biến Trong Python
Python tự xác định kiểu dữ liệu của biến dựa trên giá trị chúng ta gán cho biến.

Các kiểu dữ liệu trong Python

Trong Python cũng có các kiểu dữ liệu, chúng bao gồm:

  • Kiểu số (numbers)
  • Kiểu danh sách (list),
  • Boolean (True, False)
  • Tuple (giống list nhưng các phần tử có thể khác kiểu dữ liệu)
  • String
  • Set, Dictionary, Queue, …

Khai báo biến trong python

Trong Python, việc khai báo biến hoàn toàn không cần chỉ định kiểu dữ liệu. Ví dụ:

Ngay cả khi biến của bạn đã được khai báo, bạn hoàn toàn có thể khai báo lại để thay đổi giá trị (khác kiểu dữ liệu cũng được) với cú pháp giống như khai báo ở trên:

Ép kiểu dữ liệu biến trong Python

Python cũng cho phép chúng ta ép kiểu dữ liệu cực kỳ đơn giản, hãy xem ví dụ sau đây:

Việc ép kiểu là tương tự khi đổi từ str sang float, sử dụng: float(str) hay đổi từ kiểu number sang str như trong ví dụ trên.

Lưu ý: Khi cùng kiểu str, bạn có thể dùng toán tử + để nối chúng lại với nhau. Điều này sẽ được trình bày chi tiết trong bài học về string trong Python.

Biến cục bộ, biến toàn cục

Cũng giống như các ngôn ngữ khác, Python cũng có biến toàn cục và biến cục bộ. Để học nhanh nhất, ta hãy đi vào ví dụ sau:

Lấy ví dụ về biến cục bộ

Kết quả khi chạy:

Lý do: Do việc thay đổi giá trị của name trong hàm hello() chỉ là thay đổi biến name – biến cục bộ của hàm đó. Bản chất là biến name ở ngoài – toàn cục không hề bị tác động.

Ví dụ về truy xuất biến toàn cục

Trong ví dụ này, tại hàm hello() chúng ta có một dòng global name – Dòng này thông báo rằng đằng sau đó biến name được gọi sẽ là biến toàn cục ở ngoài kia.

Do đó, kết quả khi chạy:

Nội dung của bài học về biến trong python xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp các bạn trong các bài học tiếp theo của khóa học.

Mọi thắc mắc liên quan tới khóa học hay bất cứ thắc mắc lập trình nào, các bạn vui lòng đăng tại group Lập Trình Không Khó trên facebook!

Similar Posts

Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments