Module trong python

Câu điều kiện if else trong Python

Xin chào các bạn độc giả của Lập trình không khó,bài học câu điều kiện if else trong python này sẽ là bài đầu tiên trong loạt bài về cấu trúc điều kiện trong python.

IF ELSE trong Python là gì

Cấu trúc if else là một trong những cấu trúc được sử dụng phổ biến nhất trong lập trình, bất kể ngôn ngữ nào cũng có. Dùng để kiểm tra điều kiện và sẽ làm gì đó khi điều kiện là đúng hoặc sai. Vậy cấu trúc if else trong python có gì khác so với các ngôn ngữ khác hay không, và cách sử dụng chúng như thế nào. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay.

Luồng xử lý

Trong cuộc sống thực tế, chúng ta thường có các trường hợp  để xử lí vấn đề thì với các ngôn ngữ lập trình cũng có những cấu trúc để thực hiện các trường hợp đó.

Nói đơn giản thì là: đúng thì thực hiện cái này, sai thì thực hiện cái kia. Ở đây, các câu lệnh điều kiện sẽ trả về  True nếu đúng, và False nếu sai.

luồng xử lí trong câu lệnh điều kiện if else trong python
câu lệnh điều kiện if else trong python

Câu điều kiện if

Trong câu lệnh if, nếu điều kiện đúng thì sẽ thực hiện đoạn mã trong if

Cấu trúc:

if(điều kiện):
    #các câu lệnh sẽ thực hiện nếu điều kiện đúng

Ví dụ:

if(3 < 4):
    print("3 nhỏ hơn 4")

Vì rõ ràng là 3 <4 nên câu lệnh trong if sẽ trả về True được thực hiện. Nhưng nếu điều kiện trả về là False thì sẽ như thế nào, lúc này với câu điều kiện if else đầy đủ sẽ giải quyết được vấn đề này.

Câu điều kiện if else trong python

Câu lệnh if else sẽ thực hiện đoạn mã trong if nếu điều kiện đúng, còn nếu sai thì sẽ thực hiện đoạn mã trong else.

Cấu trúc:

if(điều kiện):
   #đoạn code cần thực hiện nếu điều kiện đúng
else:
   #đoạn code sẽ thực hiện nếu điều kiện sai

ví dụ:

x = 1
y = 2
if x > y:
  print("x lớn hơn y")
else:
  print("x nhỏ hơn y")

Vì 1 < 2 nên điều kiện trong if sẽ trả về False , lúc này đoạn code trong else sẽ được thực hiện

kết quả:

x nhỏ hơn y

Cấu trúc if..elif…else

Cấu trúc:

if(điều kiện 1):
  #code(1)
elif (điều kiện 2):
  #code(2)
...
...
...
else:
 #code(n)

Ví dụ minh họa:

#chương trình nhập vào 2 số a, b
#so sanh hai số vừa nhập và in ra màn hình

b = int(input("nhập vào số thứ nhất: "))
a = int(input("nhập vào số thứ hai: "))

if a > b:
  print(f'{a} lớn hơn {b}')
elif a < b:
  print(f'{a} nhỏ hơn {b}')
else:
  print(f'{a} bằng {b}')

Hàm input là hàm nhập, vì dữ liệu khi nhập vào sẽ thuộc kiểu string nên ta dùng hàm int() để chuyển chúng qua kiểu int

Cấu trúc if else lồng nhau

Cấu trúc if else lồng nhau chính là việc bạn sử dụng một cấu trúc if else khác trong thân của một cấu trúc if else đã có.

Xem ví dụ code sau đây để hiểu rõ hơn.

#chương trình nhập vào 2 số a, b 
#so sánh hai số vừa nhập và in ra màn hình

b = int(input("nhập vào số thứ nhất: "))
a = int(input("nhập vào số thứ hai: "))

if a > b:
  print(f'{a} lớn hơn {b}')
else:
  if a < b:
    print(f'{a} nhỏ hơn {b}')
  else:
    print(f'{a} bằng {b}')

kết quả khi chạy

nhập vào số thứ hai: 6
nhập vào số thứ hai: 3
3 nhỏ hơn 6

Bài học về câu điều kiện if else của Lập trình không khó đến đây là kết thúc.

Hẹn các bạn vào các bài học sau!!!

Hãy tham gia group lập trình không khó để cùng thảo luận về các vấn đề về lập trình.

Similar Posts

Subscribe
Notify of
guest
3 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments